Cennik

Korzyści wynikające z powierzenia obsługi księgowej firmie zewnętrznej to przede wszystkim redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz powierzenie tych czynności wykwalifikowanej firmie, posiadającej stosowne certyfikaty, bez konieczności samodzielnej weryfikacji kwalifikacji personelu w tak ważnej kwestii.

Rozwiązanie to powoduje:

• redukcję kosztów średnio o ok. 40 % (w zależności od branży nawet do 60%)

• uniknięcie nakładów związanych z utrzymaniem działu księgowości

(stworzenie stanowiska pracy, zakup sprzętu, oprogramowania)

• uniknięcie niezbędnych, istotnych wydatków poniesionych w celu prawidłowego funkcjonowania księgowości

w firmie na prenumeratę prasy specjalistycznej, serwisów tematycznych, szkolenia

• stałe (zryczałtowane) koszty pozwalające planować przepływy pieniężne

• przeniesienie odpowiedzialności za świadczone usługi na usługobiorcę

Ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, przedmiotu działalności, liczby dokumentów. Uwzględniając powyższe kryteria jak również różnorodność Państwa oczekiwań po wstępnej rozmowie przedstawimy Państwu konkretną ofertę. Poniższy cennik służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów obsługi.

Księgi rachunkowe:

do 25 dokumentów miesięcznie: 500 zł. + VAT

do 50 dokumentów miesięcznie: 800 zł. + VAT

do 100 dokumentów miesięcznie: 1000zł. + VAT

do 150 dokumentów miesięcznie: 1500 zł. + VAT

200 dokumentów miesięcznie: 2000 zł. + VAT

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt:

płatnik VAT:

do 25 dokumentów miesięcznie: 200 zł. + VAT

do 50 dokumentów miesięcznie: 350 zł. + VAT

do100 dokumentów miesięcznie: 500 zł. + VAT

do 150 dokumentów miesięcznie: 600 zł. + VAT

do 200 dokumentów miesięcznie: 800 zł. + VAT

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

podatnik zwolniony z VAT:

do 25 dokumentów miesięcznie: 150 zł. + VAT

do 50 dokumentów miesięcznie: 250 zł. + VAT

do 100 dokumentów miesięcznie: 400 zł. + VAT

do 150 dokumentów miesięcznie: 450 zł. + VAT

do 200 dokumentów miesięcznie: 500 zł. + VAT

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne

Karta podatkowa: 100 zł. Za miesiąc

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych:

za obsługę jednego lokalu (właściciela lub członka): 25 zł. + VAT

Kadry i płace z obsługą ZUS i US:

do 10 pracowników: 30 zł. + VAT za osobę

do 20 pracowników: 25 zł. + VAT za osobę

powyżej 20 pracowników uzgodnienia indywidualne

Klienci indywidualni:

Roczne zeznanie bez odliczeń: 35 zł. + VAT

Roczne zeznanie z odliczeniami: 50 zł. + VAT

Copyright by www.lowtax.biz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.