Oferta

Jako profesjonalne biuro księgowe dostarczamy Państwu kompleksową ofertę obejmującą nie tylko wszelkie potrzebne rozliczenia podatkowe, ale również rzetelne usługi doradcze. Jeżeli poszukują Państwo rzetelnej firmy, która kompleksowo i profesjonalnie zadba o Państwa księgowość, jesteśmy do Państwa usług. Nasza szeroka wiedza księgowa oraz doświadczenie w obsłudze finansowej osób prywatnych i przedsiębiorstw sprawiają, że mogą nam Państwo zaufać.

Naszą cechą jest rzetelność i terminowość. Kompleksowo przygotowujemy rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Współpracujemy z audytorami oraz reprezentujemy Klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Nasze biuro księgowe oferuje także kompleksowe usługi w zakresie controllingu finansowego oraz obsługę w zakresie kadr i płac.

W LowTax stosujemy proaktywne podejście w stosunku do swoich Klientów poprzez weryfikację dostarczonych do nas dokumentów księgowych, sygnalizację obszarów potencjalnego ryzyka i wskazanie sposobu jego zmniejszenia. Naszym zdaniem jest to działanie niezbędne przy ciągle zmieniających się przepisach prawnych i podatkowych.

Pracujemy na wysokiej klasy oprogramowaniu on-line, które umożliwia prowadzenie profesjonalnej księgowości przez Internet oraz pozwala na dostęp do danych księgowych z dowolnego miejsca na świecie przez 24 h/dobę.

Biorąc pod uwagę realia prowadzenia biznesu w naszym kraju oferujemy Klientom także usługi monitoringu płatności i windykacji. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że kilka z pozoru niewinnych spóźnień w płatnościach od kontrahentów może znacząco odbić się na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Aby chronić Twoją firmę przed takimi, niezbyt miłymi konsekwencjami przypominamy dłużnikom o spłacie zobowiązań a w skrajnych przypadkach możemy, po akceptacji Klienta, przekazać sprawę do Kancelarii Radcy Prawnego celem podjęcia bardziej drastycznych kroków.

Dodatkowo, w ramach stałej umowy, oferujemy odbiór dokumentów bezpośrednio w siedzibie Klienta.

Dla wygody naszych Klientów współpracujemy także z Kancelarią Notarialną oraz Kancelarią Radcy Prawnego.

Korzystając ze sprawdzonych narzędzi oraz wiedzy i doświadczenia, świadczymy usługi:

• Opracowywanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych;

• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

• Prowadzenie ewidencji ryczałtowej;

• Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych;

• Obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych;

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;

• Przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat);

• Przygotowywanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych;

• Przygotowywanie i składanie miesięcznych i rocznych sprawozdań podatkowych;

• Przygotowywanie i składanie miesięcznych deklaracji VAT;

• Przygotowywanie sprawozdań dla GUS i NBP;

• Reprezentowanie Klientów w kontaktach z urzędem skarbowym oraz innymi instytucjami;

• Współpraca z audytorami;

• Przygotowywanie zindywidualizowanych sprawozdań dla Zarządu;

• Sporządzanie raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych;

• Organizacja przelewów z wydzielonego konta bankowego;

• Wystawianie faktur;

• Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.

• Bieżące monitorowanie należności i zobowiązań

• Wystawianie wezwań do zapłaty

Zakres świadczonych usług w obszarze obsługi płac:

• Naliczanie wynagrodzeń;

• Naliczanie wynagrodzeń za okres choroby oraz zasiłków;

• Dokonywanie przelewów do urzędu skarbowego, ZUS i PFRON;

• Sporządzanie pasków płacowych oraz raportów ZUS RMUA;

• Sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, kontraktów menedżerskich;

• Sporządzanie list płac, raportów oraz zestawień płacowych;

• Sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących do urzędu skarbowego,

ZUS i PFRON;

• Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/40, IFT-1R;

• Opracowywanie regulaminu pracy, wynagradzania, ZFŚS, korzystania ze sprzętu służbowego;

• Wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu;

• Współpraca z inspektorami i kontrolerami.

Zakres świadczonych usług w obszarze obsługi kadrowej: :

• Zakładanie i administrowanie aktami osobowymi;

• Kontrola terminowości i kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie;

• Kontrola terminów i ważności oraz planowanie szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ;

• Rejestrowanie oraz wyrejestrowywanie pracowników i pracodawców w ZUS oraz PIP;

• Prowadzenie ewidencji czasu pracy;

• Dokonywanie zmian w ZUS dotyczących zmiany danych pracowników i pracodawcy;

• Sporządzanie i ewidencja umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów

związanych z nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy; związanych z nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy;

• Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych;

• Ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności pracowników.

Jako profesjonalne biuro księgowe dostarczamy Państwu kompleksową ofertę obejmującą nie tylko wszelkie potrzebne rozliczenia podatkowe, ale również rzetelne usługi doradcze. Jeżeli poszukują Państwo rzetelnej firmy, która kompleksowo i profesjonalnie zadba o Państwa księgowość, jesteśmy do Państwa usług. Nasza szeroka wiedza księgowa oraz doświadczenie w obsłudze finansowej osób prywatnych i przedsiębiorstw sprawiają, że mogą nam Państwo zaufać.

Zakładanie nowej firmy

Przeprowadzenie procedury uruchomienia przedsiębiorstwa przy współpracy z LowTax gwarantuje Państwu pełną zgodność z przepisami prawa i pozwala uniknąć wielu pułapek prawnych. Dla osób, które zdecydują się skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji firmy wypełnimy wszystkie dokumenty na podstawie przekazanych nam danych i złożymy je w odpowiednich instytucjach.

Rejestracja działalności gospodarczej – krok po kroku

• Rejestracja w Urzędzie Miasta / Gminy;

• Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym i uzyskanie numeru REGON;

• Podpisanie umowy z biurem rachunkowym;

• Rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP, zgłoszenie rejestracyjne VAT;

• Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

• Otwarcie firmowego konta bankowego;

• Rejestracja w pozostałych urzędach: Sanepid, Inspekcja Pracy.

Rejestracja spółki – krok po kroku

• Umowa spółki – w formie aktu notarialnego;

• Rejestracja adresu siedziby spółki – na podstawie umowy najmu;

• Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;

• Podpisanie umowy z biurem rachunkowym;

• Rejestracja w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP, zgłoszenie rejestracyjne VAT;

• Rejestracja w Głównym Urzędzie Statystycznym i uzyskanie numeru REGON;

• Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

• Otwarcie konta bankowego spółki;

• Rejestracja w pozostałych urzędach: Sanepid, Inspekcja Pracy.

Copyright by www.lowtax.biz.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.